CON ĐƯỜNG TA ĐI

CON ĐƯỜNG TA ĐI

Chúng ta đã xác định rồi
Con đường vì nước, ngập tràn chông gai
Tự do nào có dễ đâu
Vào tù ra tội, biết bao nhiêu lần
Vì dân vì nước vì đời
Phải luôn đối mặt, bạo quyền ác gian
Gươm kề cổ, súng chĩa thân
Cũng không chùn bước, tiến lên đến cùng
Gian nan chẳng ngại chẳng ngùng
Vàng càng vào lửa, thời càng sáng ra
Khó khăn mới quý xưa nay
Gian nan mới quý Tự Do Nhân Quyền
Cái gì dễ quá thời thường
Gian nan càng khổ mới tường hùng anh
Mất còn xem nhẹ tựa lông
Nặng lòng vì nước vì dân sáng ngời
Muốn cho non nước xuân về
Mỗi người mỗi mỗi đóa Nhân Quyền Tự Do
Mỗi người mỗi vẻ khác nhau
Những cùng tỏa sắc trổ màu văn minh
Mùa xuân non nước Rồng Tiên
Dâng lên Quốc Tổ Hùng Vương con trời
Mùa xuân sách sử để đời
Mùa xuân đẹp mãi đất trời Việt Nam
Con đường xác định ta đi
Không gì ngăn được tiến lên đến cùng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

DIỄN ĐỌC BÍCH NHƯ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s