KIẾP TONG TEO.

KIẾP TONG TEO.

Một kiếp người ta, kiếp nghĩa tình
Vứt rồi trơ trọi, kiếp phù sinh
Kém nhân yếu nghĩa, tâm khập khiễng
Trổ nhân không trổ, trổ yêu tinh
Xuống hố, lên đèo, đời ngơ ngẩn
Tương lai họa gởi, thấy mà kinh
Cuộc sống chẳng yên, đời đen thẳm
Tong teo cuộc sống, khổ lênh khênh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s