TRƯỜNG ĐỜI-1

TRƯỜNG ĐỜI

Trồng hoa thời được ngắm hoa
Yêu đời những bước, chân đi khắp cùng
Qua bao cảnh đẹp từng vùng
Thanh nhàng nhẹ gót, tâm hồn an vui
Cảnh hình ghi lại để xem
Biết bao vẻ đẹp nước non quê nhà
Nhất là những cảnh tôn thờ
Anh linh tỏa sáng những người vì dân
Những người vì nước vì non
Một thời rực rỡ danh thơm sáng ngời
Làm tôi thức tỉnh cuộc đời
Hãy vì non nước mới ngồi cung mây
Hại dân hại nước hại non
Lợi đâu không thấy, ác danh để đời
Giờ tôi mới hiểu được rằng
Cái nhân cái quả gắng liền với nhau
Trồng hoa thời được ngắm hoa
Gieo trồng cái ác, gặt tai gặt sầu
Đi một ngày đàng, học một tràng khôn
Lòng tôi vụt lớn hiểu ra bao điều
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s