VANG CHÍ LỚN

VANG CHÍ LỚN

Con cháu Rồng Tiên, tự xưa nay
Sợ chi xâm lược, lũ Tàu, Tây
Thử hỏi nghìn năm, bao trận chiến
Tan tành xâm lược, trước và sau
Khiếp vía ngoại xâm, rền sông núi
Lẫy lừng, tử chiến, chí hùng anh
Thắp ngọn đèn trời, vang chí lớn
Dẫm nát quân thù, nát ngoại xâm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s