QUYỀN BẦU CHỌN

QUYỀN BẦU CHỌN

Lá phiếu hôm nay, thế gươm đao
Tự tay lựa chọn, đấng anh hào
Thắng thua bình đẳng, trong lá phiếu
phiếu nhiều là thắng, ít nóc ao
Cơ vận là đây, mau lên nhé
Cờ đã đến tay, gió phất cao
Bao năm chờ đợi, quyền dân chủ
Được quyền chọn lựa, ánh trăng sao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s