BI – TRÍ – DŨNG

BI – TRÍ – DŨNG

Hãy dắt nhau đi, đến tương lai
Đi về Nguồn Cội ngắm hoa mai
Hương sen lan tỏa, bên bờ giác
Trút bỏ độc tài, nặng đôi vai
Dân chủ, nhân quyền, ta tiến bước
Khắp cùng thế giới, sánh đôi vai
Con cháu Vua Hùng bi, trí, dũng
Tiên Rồng đôi cánh, sãi tung bay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s