BI – TRÍ – DŨNG

Hãy dắt nhau đi, đến tương lai
Đi về Nguồn Cội ngắm hoa mai
Hương sen lan tỏa, bên bờ giác
Trút bỏ độc tài, nặng đôi vai
Dân chủ, nhân quyền, ta tiến bước
Khắp cùng thế giới, sánh đôi vai
Con cháu Vua Hùng bi, trí, dũng
Tiên Rồng đôi cánh, sãi tung bay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————