TIẾNG HÁT SẤM RỀN

TIẾNG HÁT SẤM RỀN

Ta hát lên, hát cho đời sống mãi
Ta ca lên , cho quân thù gục ngã
Một niềm tin, đầy tương lai rực rỡ
Giống Rồng Tiên, uy linh đã tỏa
Đưa Việt Nam, đất nước đi lên
Ta hát lên, và ta mãi hát lên
Hát cho sông núi, hùng thiêng dậy trời
Hát cho Đại Việt sáng ngời
Rồng Tiên tỏa sáng đất trời Việt Nam
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s