BỂ DÂU NƯỚC NHÀ

BỂ DÂU NƯỚC NHÀ

Ai có hiểu, dân ta đau khổ
Sống đói nghèo, day trở khó khăn
Nhân tình đạo đức lem nhem
Gieo chi tan tóc, bể dâu nước nhà
Hãy dứt bỏ, những gì đen tối
Đem bình minh, vạn lối cứu dân
Tự do hạnh phúc mưu sinh
Làm cho cuộc sống trổ xuân sang giàu.

Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s