NÀO AI CẤM ĐƯỢC

NÀO AI CẤM ĐƯỢC

Có tài giúp nước giúp non
Nào ai cấm được khi dân yêu cầu
Có tài ứng cử tranh hùng
Nào ai cấm được công bằng thi đua
Người dân chẳng thắng chẳng thua
Có quyền lựa chọn vàng, thau, tin dùng
Dân là Gốc, muôn đời vẫn thế
Gốc là Dân, vạn tuế muôn năm
Quyền tối cao, do Dân quyết định
Thuở dựng non, cho đến ngày nay
Quyền lựa chọn nào ai cấm được
Quyền nhân quyền, quyền mỗi Công Dân
* * *
Dân là Gốc, dân là chủ. Dân có quyền lựa chọn. Người có tài có đức, có Tâm có Tầm. Dân tin người nào, dân bầu người ấy, không ai có quyền bác bỏ sự lựa chọn của dân
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s