TIẾNG GỌI TỪ SÔNG NÚI

TIẾNG GỌI TỪ SÔNG NÚI

Tiếng gọi hồn thiên, trổi dạy vang
Đại Việt người dân, khắp thế gian
Hãy nghe tiếng gọi, từ sông núi
Cứu lấy sơn hà, cứu nước non
Đất nước lâm nguy, giặc xâm chiếm
Biển đảo , đất liền cảnh bất an
Theo gương Quốc Tổ thời dựng nước
Quét sạch quân thù bảo vệ giang san
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s