BAO ĐAU XÓT

BAO ĐAU XÓT

Lạy Trời, lạy Đất, lạy Ông Cha
Lạy cả Hồn Thiên, nước non nhà
Lạy cả Thánh, Thần, sông với núi
Anh linh phù hộ, nạn tai qua
Việt Nam khốn khổ, ôi chồng chất
Trung Cộng xâm lăng, giặc can qua
Nỗi lòng người Việt, bao đau xót
Ngấm lệ đêm trường, nước mắt sa
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s