LÒNG YÊU NƯỚC

LÒNG YÊU NƯỚC

Lòng yêu nước ngập tràn tâm trí
Lòng yêu dân, trải khắp nước non
Căm thù lũ giặc ngoại xâm
Cướp biển cướp đảo nước non quê nhà
Lòng căm thù Cộng Tàu thâm độc
Hại Việt Nam tràn ngập ung thư
Không cần dùng đến gươm đao
Chỉ cần hóa chất triệt tiêu giống nòi
Là người Việt quyết thề cứu nước
Cùng chung tay ra sức cứu non
Giặc thù Trung Cộng đánh tan
Không còn một móng ngoại không còn
Dù cho gian khổ cỡ nào
Không hề lui bước quyết lòng vượt qua
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s