DÙ Ở NƠI ĐÂU-1

DÙ Ở NƠI ĐÂU

Người Việt Nam , dù ở nơi đâu
Cũng luôn yêu nước, không quên Cội Nguồn
Luôn đấu tranh, cho nền Dân Chủ
Luôn soi đường, cho cả tự do
Làm cho quốc thái dân an
Thái bình độc lập vẻ vang trường tồn
Người như thế, trên đời rất hiếm
Gạo trên sàng, được mấy là bao
Họ là Phật, Thánh, Thần, Tiên
Xuống trần cứu thế, độ nhân về trời
Người Việt dù ở nơi nào
Yêu non yêu nước thương nòi, kỳ nhân
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s