VÔ LƯỢNG PHÁP MÔN TU

VÔ LƯỢNG PHÁP MÔN TU

Tu đâu cũng thế vậy mà
Giúp dân cứu nước, cũng là chân tu
Hào quang nhân đức sáng soi
Tấm lòng yêu nước, thương dân thiện lành
Không gì hơn được cứu người
Làm cho cuộc sống không còn khổ đau
Đường về thiên giới xa đâu
Cứu dân cứu nước siêu lên cõi trời
Miễn là hành thiện giúp đời
Chuyện gì cũng được đều là chân tu
Tu hành vô lượng pháp môn
Miễn là hành thiện siêu lên thiên đàng
Phải đâu Phật lớn chùa vàng
Đi vào nơi ấy mới là chân tu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s