LỜI TRUYỀN DẠY

LỜI TRUYỀN DẠY

Quốc Tổ dạy, đem tình thương trải khắp
Và nguyện cầu, cho nhân thế bình an
Quốc Tổ dạy. lòng vì dân Thánh Khiết
Đức tròn đầy, nhân cách tỏa hào quang
Quốc Tổ dạy, sống không quên Cội Gốc
Thời tương lai, rộng mở khắp thênh thang
Quốc Tổ dạy, lòng hiếu trung không mất
Vì Cội Nguồn, luôn trổ ánh vinh quang
Hãy sống thiện, sống vì dân vì nước
Trổ uy quyền, sống mãi cảnh giàu sang
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s