XUÂN HÒA BÌNH

XUÂN HÒA BÌNH

Xuân non nước, nghĩa là xuân đoàn kết
Xuân hòa bình, xuân hạnh phúc toàn dân
Một tình yêu, những tấm lòng tha thiết
Nắm tay nhau, chung sức bảo vệ nước non
* * *
Chỉ có tiếng sấm truyền thống anh linh hào hùng Dân Tộc vang rền hàng nghìn năm. Làm cho ngoại xâm quân thù khiếp sợ, Nhất là tiếng sấm Văn Hóa Cội Nguồn, tiếng sấm kinh hồn không những làm khiếp vía gian tà, run sợ giặc Tàu tan biến mộng xâm lăng.

Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s