SAO KHÔNG VỀ-1

SAO KHÔNG VỀ

Đã thấm thía, với trò hề trần thế
Sao không về truyền thống với Ông Cha
Vui trong cảnh, niềm vui không thù hận
Một cuộc đời, giác ngộ bước thăng hoa
* * *
Ca ngợi Việt Nam, cũng là cách tỏ lòng yêu nước. Nhưng biết cách yêu nước thời phải nói lên truyền thống anh linh dựng nước giữ nước dân tộc, tôn thờ Ông Cha.

Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s