MẤT NỀN CỘI GỐC

MẤT NỀN CỘI CỐC

Hãy quên đi, những gì trong quá khứ
Một nỗi buồn, lạc lối cả hai bên
Một cuộc sống, mất đi nền cội gốc
Nát chồi xanh, ôm lấy nỗi buồn tênh
* * *
Không có sự đoàn kết nào hơn, là trở về với Nguồn với Cội tôn thờ Quốc Tổ. Nhìn lại anh em, đầy lòng thương yêu đoàn kết 54 dân tộc. Sống trong hòa bình độc lập tự do.

Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s