ANH EM HỒNG LẠC

ANH EM HỒNG LẠC

Dù xấu tốt, cũng anh em hồng lạc
Dù thắng thua, cũng một cội Cha Ông
Sống cùng một nước một non
Thương nhau không hết hại nhau làm gì
Chỉ người lạc Cội lạc Nguồn
Lạc luôn nhân nghĩa điên cuồng hại nhau
* * *
Nào hãy tôn vinh những ai biết tôn thờ Quốc Tổ. Vì họ là những người có Tâm. Có Tầm nhìn rộng lớn như biển cả đại dương. Vượt xa những tầm nhìn nhỏ hẹp, con lạch quanh quẩn nơi ao hồ.

Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s