VỀ ĐÂU ?

VỀ ĐÂU ?

Có một điều tôi muốn nói đến con cháu Tiên Rồng Việt Nam dù ở trong nước hay ở ngoài nước. Phải tự nhìn thẳng vào sự thật.
Một khi dân tộc chúng ta đã đánh mất đi Nguồn Cội của chính mình . Có nghĩa là quên đi người dựng nước Quốc Tổ Vua Hùng như cây mất Gốc tự mình héo cành rũ ngọn. Dân Tộc Việt Nam sẽ đi vào tan rã, khó mà yên ổn độc lập lâu dài.
Đó là quy luật định luật không thể nào sai được, nước không Nguồn đương nhiên phải cạn phải khô nhanh chóng rồi biến mất trơ đáy lòng sông. Một Dân Tộc mất Gốc không khác gì Bèo dạt Mây trôi. bị nước lũ thời thế cuốn trôi vùi dập. Về đâu ?

Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s