NHỤC VINH DO MÌNH.

NHỤC VINH DO MÌNH.

Đường cứu nước, con đường tươi đẹp
Danh đã thơm.làm rạng tổ tông
Con đường vì nước vì dân
Anh linh tỏa sáng, khác chi mặt trời
Rằng chữ hiếu, trung thời vì nước
Chí hùng anh, tiếp bước Cha Ông
Làm cho đất nước Việt Nam.
Dân giàu nước mạnh vinh quang lẫy lừng
Vì non nước còn gì hơn nữa
Vì nước non rạng rỡ công danh
Muôn đời trong mắt người dân
Luôn là thành kính công ơn biển trời
Đường cứu nước tuyệt vời như thế
Còn gì hơn tránh né mà chi
Đã hèn lại nhục khinh khi
Kiếp người phế thải còn chi kiếp người
Những ai bỏ mặt nước nhà
Coi như vứt bỏ bên lề nước non
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s