THỨC ĐI TỈNH THỨC

THỨC ĐI TỈNH THỨC

Thương thay dân ngủ li bì
Thảm thay dân chẳng lo gì nước non
Họa xây khắp nẻo tràn lan
Cúi đầu nô lệ ngoại bang cúi đầu
Đến khi mọi chuyện đã rồi
Không lo thức tỉnh gặt sầu gặt tai
Nghìn năm nô lệ chưa phai
Trăm năm còn nóng biết bao lệ buồn
Ba mươi năm chinh chiến tương tàn
Thức đi tỉnh thức, xây đời Tự Do
Dân giàu nước mạnh ấm no
Muôn năm độc lập vinh quang sáng ngời
* * *
Không gì khốn khổ hơn nô lệ. Không gì tai hại hơn lạc mất Cội Nguồn. Bỏ quên truyền thống. Phải lội qua sông gươm, núi giáo. Thê thảm chết chóc đạn bom cày xới, lạc hậu triền miên . Thức tỉnh dậy đi , hỡi người con đại Việt.

Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s