KÊU SAO THẤU TRỜI

KÊU SAO THẤU TRỜI

Ai gieo khốn khổ cho dân
Ai gieo tan tóc lầm than khổ sầu
Dân mất trắng, chẳng ai bù
Tai bay họa gởi biết cầu cứu ai
Dân lâm nạn, tự mang tai
Cổ dân ngắn quá kêu sao thấu trời
* * *
Thật đúng vậy, dân tộc Việt Nam chịu không biết bao nhiêu là khốn khổ. Không biết là có tội gì ?
Mà phải cỏng tai, gánh họa. đầu đội oan ức triền miên.

Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s