SÂU THI VỚI CHUỘT

SÂU THI VỚI CHUỘT

Sâu chi, Sâu lạ, Sâu lùng
Chuột chi, Chuột lạ, Chuột cùng nước non
Chuột xây tổ ấm vàng son
Sâu thi với Chuột, thi ăn ngã nhà
Bớ non, bớ nước, bớ người ta
Chuột, Sâu thành dịch, tiêu tan chẳng còn
Núi sông đất nước kiệt mòn
Rừng vàng biển bạc chỉ còn trơ xương
* * *
Sâu, Chuột đã thành địch, thời diệt sao cho nổi. Một con ngã xuống hàng nghìn con mọc lên. Bó Tay.
Chúng ăn hết sạch không còn gì để ăn . Chúng trở lại ăn nhau. Chúng ngoạm cái nào cái nấy chí tử. Nhìn thấy cảnh ấy không ai là không rởn ốc rùng mình.

Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s