LÀM LẠI CUỘC ĐỜI-1

LÀM LẠI CUỘC ĐỜI

Đừng nguyền rủa, hỡi anh em Đại Việt
Đừng ghét nhau, cùng Nguồn Cội anh em
Nguyền rủa chi, cho thêm thù thêm hận
Nắm tay nhau cùng tiến bước qua đêm
Đừng nguyền rủa những lời cay với đắng
Hãy ôm nhau, trong cuộc sống thương yêu
Xóa hận thù, xóa đi bao nghịch cảnh
Chấp nhận nhau, cùng đổi mới đi lên
* * *
Đúng Vậy: Gà cùng một mẹ đá nhau để làm gì ?
Nếu thích đấm đá, thời cùng nhau đấm đá ngoại xâm, không hay hơn sao. Không nên có cảnh tương tàn đấu đá. Mãi cuối đầu nhịn thua bạn bè thế giới. Hít thở thật sâu tỉnh lòng đi nhé.

Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s