KHÔN NHÀ – DẠI CHỢ

KHÔN NHÀ – DẠI CHỢ

Khôn nhà dại chợ, chính là đây
Kẻ theo Trung Cộng người theo Tây
Nhan tàn khói lạnh Ông Cha bỏ
Cộng Sản, Quốc Gia là ai đây ?
Xem đi xét lại là người Việt
Tàn sát lẫn nhau có chi hay
Kẻ đúng người sai xem lại nhỉ
Khôn nhà dại chợ chính là đây
* * *
Thật vậy không có sự khờ dại nào hơn, cùng một dân tộc mà tàn sát lẫn nhau. Thắng thua cái nỗi gì. Làm cho tan nát Đại Gia đình Đại Việt. Tan rã đoàn kết chỉ biết cúi đầu trước ngoại xâm. Một dân tộc chia bè rẽ phái hại nhau. đem ra xử không ai là không có tội . Xem đi xét lại khôn nhà dại chợ mà thôi.

Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s