ĐỊNH HƯỚNG

ĐỊNH HƯỚNG

Cần gì thoát Trung
Cần gì phải sợ thoát Trung
Chỉ cần dân tộc Việt Nam về Nguồn
Vua Hùng Quốc Tổ tôn thờ
Rồng Tiên phất phới dậy trời nước non
Ngoại Xâm khiếp vía hồn kinh
Khác gì Rít thấy Gà Tinh hãi hùng
Chuột Bắc run rẩy Nam Mèo
Tiên Rồng ngẩn cổ cao đầu Việt Nam
Cần gì cắt đứt Tàu, Tây
Cội Nguồn mở rộng nắm tay đón mời
Năm châu bốn biển con người
Nối vòng tay lớn biển trời anh em
Cội Nguồn càng mở rộng thêm
Năm châu bốn biển gồm thâu dễ dàng
Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Mau mau thắp sáng Cội Nguồn chuyển xây
Mắt gì lo sợ Tàu, Tây
Theo chân Quốc Tổ dựng nên nghiệp trời
Việt Nam Nguồn Cội sáng ngời
Cần gì phải sợ Tây, Tàu, thoát Trung
* * *
Lạc Cội lạc Nguồn, thời lo sợ Tàu, Tây. Củng cố Nguồn Cội đắp xây, thời Tàu, Tây kinh hoàng khiếp sợ.
Thoát Trung, thoát Tây mà làm gì ?
Không có thứ vũ khí nào mạnh hơn, Vũ khí Văn Hóa Cội Nguồn
Không có thế lực nào đánh bại được, năm nghìn năm Văn Hiến Ông Cha. Mau đoàn kết tiến lên phía trước
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s