CỐI XOAY TRÒN

Một cuộc sống, nếu không tìm chỗ đứng
Cứ lấn chen, trong cuộc sống lạc Nguồn
Đời bơ vơ, trong cảnh đời lạc lối
Nào khác chi, như cái cối xoay tròn
Xoay cho tối mặt tối mày
Xoay cho cuộc sống lu bù xẩm xoay
* * *
Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không bao giờ lạc Nguồn lạc Cội nên mãi sống trên thiên đàng cực lạc.
Còn những người lạc Nguồn lạc Cội. thường sa đọa xuống các tầng địa phủ, trải qua vô số ức kiếp chịu sự hành hình khốn khổ vô cùng. Những ai trở về Cội Nguồn thời thấy rõ thiên đàng ngay trước mắt. Không phải là hạnh phúc lắm sao.

Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–