CÁI THIỆN RA ĐỜI

CÁI THIỆN RA ĐỜI

Khi cái thiện, đã vùng lên sức mạnh
Thời núi đao, cũng tận diệt không còn
Hoa nhân ái, đã ngập tràn thế giới
Thời núi thù biển hận cũng tiêu tan
Quả bình yên dậy mùa xuân phơi phới
Khắp đất trời vạn lối rực nước non
* * *
Khi các Ác đã đến hồi cực Ác. Trở thành phản Ác, thời cái Ác đi vào tận diệt. Nhường cho cái Thiện ra đời. Tạo lên cuộc sống mới cuộc sống trăm hoa đua nở, rực thắm sắc xuân.

Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s