XUÂN THẾ THAY

XUÂN THẾ THAY

Đông tàn xuân đến, vạn điều hay
Chúa xuân mang đến Lan, Đào, Mai
Non ngàn gió lộng, trời xanh biếc
Hé nụ xuân hồng, Én diệt may
Xuân gieo tình khúc, hoa khoe sắc
Hương dậy trào dâng, bướm, ong bay
Đất trời như đã, hòa chung lối
Đông đã qua rồi, xuân thế thay
* * *
Đất trời là thế, luôn luân chuyển, xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa xoay vần. Vận mệnh non sông Tổ Quốc cũng vậy. hết giai đoạn khổ, tới giai đoạn vui. Con người cũng thế, vận mệnh luôn thay đổi, hết cơn bĩ cực tới ngày thới lai
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s