ĐẠO – ĐỜI VIÊN DUNG

ĐẠO – ĐỜI VIÊN DUNG

Đạo, Đời chung hiệp, mãi đắp xây
Thiên đàng trần thế, rạng đường mây
Ấm nồng lan tỏa, niềm diệu giác
Việt Nam tỏa sáng Phụng Rồng bay
Đất trời vang vọng, kinh liên khúc
Xướng họa đường thi, vạn nẻo hay
Cửa trời rộng mở ngay trước mắt
Đạo, Đời hòa chung, đắp cùng xây
* * *
Vĩ nhân thường là Đời Đạo cũng chỉ là một. Tốt Đời thời đẹp Đạo. Tốt Đạo thời đẹp Đời. Nên các Vĩ Nhân sống trong đời, nhưng vẫn giữ được Đạo. Đời Đạo viên dung, trở thành chánh đẳng chánh giác. Bậc thầy chư Thiên và Nhân Loại.

Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s