VẺ VANG TIÊN RỒNG

VẺ VANG TIÊN RỒNG

Đã đến lúc, cơ trời phân định
Ma theo ma giành giật kiếm ăn
Con trời trở lại thiên bang
Yêu Tinh, Quỷ dữ theo chân xô bồ
Hùng vương khi dựng cơ đồ
Gươm thiên một đạo diệt loài tam Tinh
Hồ Tinh khiếp vía hồn kinh
Ngư Tinh hoảng sợ tiêu tan phách hồn
Mộc Tinh bỏ chạy được nào
Hùng vương quét sạch không còn một tên
Cơ đồ dựng nước Văn Lang
Mấy nghìn năm độc lập vẻ vang Tiên Rồng
* * *
Những có trí huệ, thời hiểu rõ vì sao dân Việt Nam khốn khổ đến nỗi nầy. Là vì lạc Cội lạc Nguồn. Dẫn đến tan đàn xẻ nghé, tranh bá tranh quyền thôn tính lẫn nhau. Làm cho non nước tiêu tan.
Chúng ta cùng hiệp lực lên tiếng, kêu gọi Dân Tộc Việt Nam con cháu Rồng Tiên trở lại Cội Nguồn. Đoàn kết thương yêu cùng nhau xây dựng non sông, đem lại cho Việt Nam một cuộc sống tự do. Nhân Quyền, Dân Chủ, Văn Minh.
Nhìn Lào, Campuchia mà rơi nước mắt. Dân họ có phước hơn Dân Tộc mình nhiều. Nên họ mới được tự do văn minh phát triển chạy nhanh bỏ xa Dân Tộc mình như vậy, quá đau buồn phải không ?

Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s