NÀO CÓ SỢ CHI AI

NÀO CÓ SỢ CHI AI

Đừng buông tay, hỡi cháu con Hồng Lạc
Trang Cội Nguồn, luôn buộc chặt theo tay
Dù trải qua, bao gian nan khổ nhọc
Nhưng vững lòng, tôi luyện chuyển vận xoay
Nào chúng ta, cùng chung tay phá giặc
Cho quân thù, khiếp sợ cảnh Rồng bay
Niềm khao khác, tự do bừng cháy bổng
Dân Việt Nam, nào có sợ một ai
* * *
Đã là dòng giống Tiên Rồng. Con cháu nhà Trời, thì còn sợ ai nữa. Hãy bay lên nổi gió tung mây. Một trận chiến không ngừng đổi mới. Lũ ngoại xâm chới với lùi ngay.

Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s