RA ĐI

RA ĐI

Tiễn anh ra ngoại quốc
Bóng anh khuất xa mờ
Quê hương mãi trông chờ
Người con dân Đại Việt
Chí cầu mong học tập
Cầu học những tinh hoa
Nền văn minh cao xa
Khắp cùng toàn thế giới
Đem về cho đất nước
Đổi mới nước non nhà
Hai nghìn năm đợi chờ
Hai nghìn năm đau khổ
Hai nghìn năm mòn mỏi
Chờ một ngày nở hoa
Ôi đất trời bao la
Ôi non sông gấm vóc
Những người con yêu nước
Giống Tiên Rồng quê ta.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s