MAU VỀ NGUỒN

MAU VỀ NGUỒN

Ai ơi khốn khổ lắm rồi
Về Nguồn về Cội tránh bầy Sói Lang
Chó săn hung dữ tràn lan
Lên cơn chúng cắn nát tan cuộc đời
Lắm khi cũng phải vào hòm
Hết rồi cuộc sống xuống mồ cô đơn
Hãy tin bộ máy huyền cơ
Ác gieo Ác gặt tự tiêu không còn
Về Nguồn trải thảm ta ngồi
Chờ xem Tạo Hóa xoay vần chờ xem
* * *
Thật vậy:
Bạo Ác bạo tàn, Ác gian vô đức, sụp đổ càng mau. Giai đoạn ung thư, không cần đánh cũng đến hồi trả quả. Những gì không cho mà lấy. Không cần đòi, Tự nó trở về với chúng dân. Cũng như hoa quả không cầm hái, tự nó đến ngày rơi rụng. Đó là Luật không ai có thể làm chi được.

Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s