TUỒNG HỀ KHÓI MÂY

TUỒNG HỀ KHÓI MÂY

Lạc Cội Nguồn, yên lành hóa dữ
Bỏ Ông cha, tội lỗi núi non
Tránh sao cho khỏi lầm than
Kẻ thù xâm lược lấn xâm cõi bờ
Sống cuộc sống, tranh giành cho lắm
Đến cuối cùng, tay trắng, trắng tay
Công ơn Quốc Tổ bỏ quên
Bất nhân bất nghĩa, bất trung cuộc hề
* * *
Dân tộc Việt Nam chỉ có Quốc Tổ là Vua Hùng. Thế mà anh nào lên cầm quyền. Cũng tự xưng là người dựng nước. Buồn cười làm sao. Cứ mãi tuồng hề. Khói mây rồi cũng trở về khói mây

Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s