LỜI NÓI HAY

LỜI NÓI HAY

Góp chút công, xây nền đại Việt
Nói lời hay, làm đẹp quê hương
Xóa đi chia rẽ tình thương
Dìu nhau qua cảnh đảo điên khốn cùng
* * *
Muốn cứu vãn tình thế lâm nguy đất nước. Không còn con đường nào khác hơn. Là toàn dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng. Trở về với Cội với Nguồn. Cùng nhau tôn thờ Quốc Tổ, phát huy truyền thống anh linh dựng nước giữ nước. Sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Đa Nguyên, Nhân Quyền Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng Bình Đẳng.
Độc Lập đi đôi với Tự Do thời độc lập mới có ý nghĩa.
Thống Nhất đi đôi với Công Bằng Bình Đẳng, thời thống nhất mới có ý nghĩa.
Vua của Độc Lập Tự Do, Thống Nhất Công Bằng Bình Đằng, nếu không phải là Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Mà là độc tài độc trị phe nhóm, Đảng Trị, Vua, Chúa trị. Thời chỉ là cái bánh vẽ Độc Lập Tự Do, Thống Nhất Công Bằng Bình Đẳng mà thôi.

Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s