TỈNH LẠI ĐI

TỈNH LẠI ĐI

Cộng Sản, Quốc Gia có là gì
Hai đường hai nẻo lạc đường đi
Nồi da nấu thịt tù với tội
Xem đi xét lại được cái chi
* * *
Cùng một Cội thắng thua để làm gì ?
Không nói là có hại cho dân tộc. Làm tăng thêm mộng xâm lược ngoại bang.
Sò, Hến cắn nhau, ngư ông đắc lợi. đất nước chia bè rẽ phái chiến tranh, người được lợi lớn chính là bành trướng trung cộng. Dân tộc Việt Nam mãi mãi là dân tộc lệ thuộc nô lệ. Tỉnh lại đi.

Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s