CẦN GÌ GƯƠM ĐAO GIÁO MÁC

CẦN GÌ GƯƠM ĐAO GIÁO MÁC

Cứu dân tộc, cần gì gươm đao giáo mác
Những vần thơ, đoàn kết bắt tay nhau
Lìa quá khứ, xóa đi bao thù hận
Lấy tình thương xoa dịu nỗi thương đau
* * *
Sự lật đổ, khó mà làm thay đổi một dân tộc. Thắng là Vua thua là Giặc. Xem đi xét lại. giặc với Vua chẳng khác gì nhau. con Sói độc tài trước, con Sói độc tài sau. cũng chỉ là cá mè một lứa.
Ai lên nắm chính quyền cũng trù dập kẻ thù sống chết của mình.
Sự lật đổ hận thù chồng chất mà đem lại Nhân Quyền tự do Dân Chủ. Có thể đây là dắt con lừa còn lớn hơn những con lừa trước.

Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s