KIÊN CƯỜNG BẤT KHUẤT

KIÊN CƯỜNG BẤT KHUẤT

Lời nói phải, không gì sợ hãi
Cứu nước non, cũng phải thi gan
Tội tù, tù tội nhốt giam
Càng tôi càng luyện càng thêm sáng ngời
Vì non nước, sẵn sàng đối mặt
Trước bạo tàn, tàn bạo hung hăng
Đã là trung hiếu, hiếu trung
Tâm như sắt thép kim cương vững bền
* * *
Chỉ có Quốc Tổ Vua Hùng, cũng như con Rồng cháu Tiên, Đất nước Tổ Quốc mới thật sự muôn năm. Còn sự biến động tranh giành tạo ra Chế Độ nầy Thể Chế kia chỉ là thời thế, giai đoạn một thời mà thôi. Hết lớp sóng nầy đến lớp sóng khác.
Sự già cỗi xơ cứng thoái hóa sẽ đi đến loại bỏ. Thay thế cho cái mới non trẻ ra đời. Không ai có thể làm gì hơn được. Vì định luật an bày như vậy.

Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s