HƯỚNG ĐI ĐÚNG

HƯỚNG ĐI ĐÚNG

Có tài giúp nước giúp non
Cứu dân đại Việt lầm than khốn cùng
Dắt nhau về Cội về Nguồn
Xây nền Dân Chủ, Nhân Quyền, Tự Do
Lập lên Hiến Pháp Văn Minh
Công Bằng Bình Đẳng cạnh tranh công bằng
Làm cho đất nước thanh bình
Dân giàu nước mạnh trường tồn ấm no
Hướng đi đúng hướng dứt lo
Hết sầu dứt khổ, tai ương chẳng còn

* * *
Dân có cái Gốc của dân. Chính là Nền Văn Hiến Nguồn Cội Dân Tộc. Chưa khơi dậy cái Gốc của Dân. Nên Dân không chuyển động. Cái Gốc của dân sống dậy thời tự nhiên dân sẽ đi theo. Bao nhiêu tổ chức ra sức dìu dắt dân nhưng dân không nghe theo làm theo không có nghĩa là Dân vô cảm. Mà là Dân chán ngán cảnh nồi da nấu thịt tàn sát anh em lẫn nhau chỉ vì tranh giành quyền lực, bè phái bè nhóm.
Phát huy Nguồn Cội, là hướng đi đúng, Dân tộc Việt nam nhất định đi theo. Tôn thờ Cha Ông đi vào cuộc sống mới.
Hãy nhìn lại bao chặng đường lịch sử
Đã cho ta những cái rủi cái xui
Lòng hướng ngoại luôn dập vùi tơi tả
Về Cội Nguồn Hướng Nội vạn cái vui
* * *
Muốn cho con cháu Rồng Tiên việt Nam nghe theo làm theo. Trừ khi người đó có hướng đi đúng. Biết tôn thờ Nguồn Cội dân tộc Việt Nam.
Nguồn Cội Dân tộc Việt nam. Không phải phát Nguồn từ thời Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê. Cộng sản, quốc Gia. Mà phát Nguồn từ thời Hùng Vương dựng nước Văn lang.

Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s