TÙ LỚN NHẤT – LÀ TÙ HÈN NHÁT

TÙ LỚN NHẤT – LÀ TÙ HÈN NHÁC

Anh đâu phải, người hại dân hại nước
Sao vào tù, đau đớn khổ vậy anh
Một niềm tin, vào ngày mai tươi sáng
Dân tộc mình, thoát khỏi cảnh ngoại xâm
Anh ơi anh, một con người bất khuất
Một con người, yêu mến cả thế gian
Tù lớn nhất, vẩn là tù hèn nhát
Mãi cúi luồn, sợ bè lũ ngoại bang
Đau nào hơn, khi dân mình mất gốc
Những đọa đày, khủng khiếp ác dã man
Bao niềm tin, tuyệt vời người cứu quốc
Đầy sắc màu, trong kiếp sống vì dân
Anh đâu phải, người theo quân bán nước
Sao vào tù, đau đớn hỡi vậy anh ?
* * *
Dân tộc Việt Nam chúng ta là dân tộc trung can, hiếu nghĩa. Luôn can ngăn những cái ác, Tôn vinh những cái thiện. Vì sợ cái ác mà không dám can ngăn. Thời dân tộc Việt Nam không bao giờ tiến bộ được. Mãi chìm đắm trong bạo tàn khốn khổ.

Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s