NHÂN KHÔNG TỐT XẤU ĐÂM CHỒI

NHÂN KHÔNG TỐT XẤU ĐÂM CHỒI

An toàn thực phẩm
Khó hơn lên trời
Nhân chẳng tốt, xấu đâm chồi
Độc cùng khắp nẻo, độc vào tràn lan
Hóa chất vào tận tim gan
Thi nhau đau bệnh, thi nhau khổ nghèo
Ung thư đủ kiểu lạ đời
Thế giới kinh hoàng bái phục Việt Nam
Văn minh theo kiểu vô can
Thi nhau nhập viện, làm ăn được mùa
Để cho độc hại lan tràn
Hiểm nghèo tật bệnh đứng nhìn bó tay
Thế giới kinh sợ xa bay
Còn đâu du lịch Việt Nam vững bền
* * *
Sự đi sai đường lạc hướng Văn Minh đã làm cho dân tộc Việt Nam khốn khổ. Nếu không có Kim chỉ Nam ra đời, thời không biết bao giờ mới hết khổ. Văn Hóa Cội Nguồn không phải là loại Văn Hóa bè phái. Mà là Văn Hóa Trung Trực, Phản ảnh những hiện thực của xã hội, Hầu đóng góp những cơ bản kiến thức, Mà dân tộc Việt Nam muốn vươn lên cần phải có
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s