PHẢI CHUYỂN ĐỔI

PHẢI CHUYỂN ĐỔI

Mất lòng tin, biết bao giờ lấy lại
Nhìn nước non, những bạo loạn khắp nơi
Càng đàn áp, dân càng lên cơn sốt
Lửa hận thù, bộc phát đã bừng khơi
Mau đổi mới, tìm chân trời giải thoát
Hiệp lòng dân, cùng chung lối sanh sôi
Đông đã hết, thời còn gì luyến tiếc
Đón xuân về, đầy muôn sắc đua bơi
Trong bình minh, của Mặt Trời Hiến pháp
họa tiêu tan, niềm hạnh phúc tự do
Sống yên vui, trong đất trời Luật Pháp
Nước Việt Nam, trong áo ấm cơm no
* * *
Thay đổi vận mệnh đất nước an toàn, phải phát Nguồn từ Văn Hóa. Không phải phát Nguồn tự bạo lực. Nhất là tránh cho được chiến tranh
Vì chiến tranh là lọt vào âm mưu xâm lược của Trung Quốc.

Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s