HỌC CÁCH QUÊN NHAU

HỌC CÁCH QUÊN NHAU

Học cách quên nhau, cũng tuyệt vời
Nhớ chi cho khổ, lắm ai ơi
Bể trần cõi tạm, duyên tạm bợ
Khác gì mây khói, vụn rác trôi
Bám biếu mà chi, đường vời vợi
Bạc bẻo thế thời, đã lên ngôi
Cứ để thời gian, trôi tất cả
Lâu ngày cũng trở ngọn gió thôi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s