HỌC CÁCH QUÊN NHAU

Học cách quên nhau, cũng tuyệt vời
Nhớ chi cho khổ, lắm ai ơi
Bể trần cõi tạm, duyên tạm bợ
Khác gì mây khói, vụn rác trôi
Bám biếu mà chi, đường vời vợi
Bạc bẻo thế thời, đã lên ngôi
Cứ để thời gian, trôi tất cả
Lâu ngày cũng trở ngọn gió thôi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-