NON NƯỚC VÀO XUÂN

NON NƯỚC VÀO XUÂN

Non nước vào xuân, thắm đượm tình
Hết rồi bão tố, sống yên bình
Thả hồn bay bổng, theo tiếng hát
Đắm chìm trong khúc nhạc kệ kinh
Hương trầm lan tỏa, bay theo gió
Dạt dào yêu mến dậy nguồn thương
Cuộc sống giờ đây, niềm phơi phới
Cội Nguồn trở lại, mãi tựa nương

Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s