NON NƯỚC VÀO XUÂN

Non nước vào xuân, thắm đượm tình
Hết rồi bão tố, sống yên bình
Thả hồn bay bổng, theo tiếng hát
Đắm chìm trong khúc nhạc kệ kinh
Hương trầm lan tỏa, bay theo gió
Dạt dào yêu mến dậy nguồn thương
Cuộc sống giờ đây, niềm phơi phới
Cội Nguồn trở lại, mãi tựa nương

Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————