GIẶC VÀ TA

GIẶC VÀ TA

Chối bỏ làm sao, hỡi anh em
Lịch sử đâu phải chết nằm im
Và luôn tỏa sáng soi dấu ấn
Thổ địa, núi sông đã chép biên
Pháo đài Trung Quốc rền mặt đất
Lựu đạn, đại bác trận mưa tên
Bộc phá, xe tăng, lao tới trước
Hóa học khí độc phủ trùm lên
Chiến sĩ Cao Bằng A K quét
Lạng Sơn vào trận, diệt từng tên
Biển người xâm lược quân Trung Quốc
Thi nhau tràn tới, nước triều dâng
Hai mươi chọi một, không cân sức
Dưới hầm quân sĩ đã hi sinh
Thảm nhìn dân chúng nằm co quắp
Liệt la giãy giụa, đau đớn rên
Miệng mũi trào ra đầy những máu
Đồng Bào ơi hỡi khó mà quên
Những gì xâm lược quân gian ác
Hiếp dâm, gà bắt, trâu, lợn, dê
Đốt nhà cướp sạch cơm gạo thóc
Đau đớn chúng dân quá thảm thê
Tội ác xâm lược không kể xiết

Tính nào tật nấy , hung với ác
Tiếp tục lấn xâm, biển đảo ta
Mưu đồ cướp nước, chẳng còn xa
Ơi hỡi Đồng Bào cùng cả nước
Chung lưng gìn giữ đất Ông Cha
Hùng thiên hào khí, bừng ngun ngút
Một trận sống còn , giặc và Ta
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s