NHAN TÀN – KHÓI LẠNH

NHAN TÀN – KHÓI LẠNH

Từ khi tôi, vừa lên mười bảy tuổi
Vào quân binh, nhập ngũ cùng anh em
Theo tiếng gọi, thiêng liêng đời tuổi trẻ
Nào kể chi, gian khổ giữ biên cương
Nào kể chi, khó khăn nơi biển đảo
Chí làm trai, không bao giờ khiếp đảm
Thà mất đi, quyết tử với ngoại xâm
Nước Việt Nam, đất nước của muôn năm

Và một hôm, những lũ bầy phương Bắc
Chúng tràn qua, xâm chiếm biển đảo biên cương
Những chiến binh, đã đi vào cõi chết

Hi sinh ấy nào có ai hay biết
Hồn chưa siêu, đầy tăm tối, tối tăm
Vì đất đai, luôn đào xới lũ ngoại xâm
Hồn chờ mãi, từ nơi nhà chức trách
Mấy mươi năm trông ngóng vẫn biệt tăm
Lễ tưởng niệm còn cho người quậy phá
Hỡi ai kia, còn có chút lương tâm
Ôi Ông Cha, ôi linh thiên cứu vớt
Những hồn linh, vì tổ quốc dập vùi
Sai lầm con đã bán đời
Cho Ma, cho quỷ để hồn bơ vơ
* * *
Không có thảm cảnh nào hơn. hi sinh vì tổ quốc, mà bị bỏ rơi, nhan tàn, khói lạnh, Những người có lương tâm nghĩ đến, liền bị trù dập, tù đày. nỗi căm hận buồn tủi nầy không biết bao giờ chấm dứt.

Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s