ÍT NGƯỜI VƯỢT QUA

ÍT NGƯỜI VƯỢT QUA

Em lộng lẫy, một khung trời tỏa sáng
Mắt em nhìn, trong suốt vạn hồ thu
Thân bốc lửa, với nụ cười khuynh quốc
Làm hồn tôi, chìm đắm, cảnh mộng du
Tôi sắp chết, vì bị em thu hút
Thôi hết rồi, khí phách thuở xuân thu
Cứu tôi với, một linh hồn gục ngã
Trước Vầng Trăng, đời lãng tử chu du
* * *
Trong lịch sử nhân loại, Ít người vượt qua sắc đẹp, cũng như danh lợi. Những người chìm trong danh lợi, sắc đẹp không còn kiểm soát được lý trí hành động như người dại khờ để rồi lạc lối, tiêu tan thiện chí. Chỉ có người giác ngộ mới vượt qua danh lợi, sắc đẹp, tâm linh tỏa sáng không gì che lấp làm hại được nữa.

Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s