DÂN HẾT ĐƯỜNG ĐI

DÂN HẾT ĐƯỜNG ĐI

Dạy chi mà dạy dữ dằn
Đâu đâu cũng thấy tuyên truyền lời hay
Thế mà dân chẳng xem coi
Một câu không nhớ nói chi dài dòng
Có lẽ dân sợ quá rồi
Chủ trương chồng chéo nó đè đi toi
Các nước mà tới Việt Nam
Kinh hồn bạc vía dạy dân kiểu nầy
Quả là Nam Việt bậc thầy
Không ai làm được kiểu nầy chạy mau
* * *
Thật Vậy:
Sử ta xuống cấp quá rồi
Nghị quyết trùng trùng lấp hết còn chi
Chồng chéo dân hết đường đi
Buông tay chèo chống mặc cho sự đời

Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s