DÂN HẾT ĐƯỜNG ĐI

Dạy chi mà dạy dữ dằn
Đâu đâu cũng thấy tuyên truyền lời hay
Thế mà dân chẳng xem coi
Một câu không nhớ nói chi dài dòng
Có lẽ dân sợ quá rồi
Chủ trương chồng chéo nó đè đi toi
Các nước mà tới Việt Nam
Kinh hồn bạc vía dạy dân kiểu nầy
Quả là Nam Việt bậc thầy
Không ai làm được kiểu nầy chạy mau
* * *
Thật Vậy:
Sử ta xuống cấp quá rồi
Nghị quyết trùng trùng lấp hết còn chi
Chồng chéo dân hết đường đi
Buông tay chèo chống mặc cho sự đời

Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-